9.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Rejonowy w  Gdyni  ( SSR Małgorzata  Nowicka – Midziak    ) wyrokiem z dnia  9.11.2021  r.    w sprawie o sygn. akt: I C  808/19    zasądził od Bank Millennium na rzecz powoda  kwotę  58938,80   PLN   wraz z należnymi odsetkami i zasądził zwrot kosztów procesu  w kwocie 6417 PLN od  Bank Millennium  S.A.  oraz unieważnił umowę kredytu  indeksowanego zawartą  z  Bank Millennium S.A. w 2008 roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.