18.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Marek Machnij  ) sygn. akt: I ACa  612/21   wyrokiem na rozprawie  w  18.11.2021 r. oddalił apelację  mBank  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia  26.04.2021 r. (sygn. akt:  I C 1491/20  )  i zasądził od  Getin Noble Bank  S.A. na rzecz powoda   zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 8100   PLN .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.