Kredyty złotowe

Sankcja kredytu darmowego

Rozwiązania dla kredytobiorców kredytu złotowego kwalifikującą się do podniesienia sankcji kredytu darmowego.

Formularz - Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Pomoc dla kredytobiorców

Kancelaria poszerza swoją ofertę o obsługę kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu złotowego kwalifikującą się do podniesienia sankcji kredytu darmowego. Umowa ta musi spełniać kilka warunków:

• umowa kredytu podlega ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim,
• umowa została zawarta po 18 grudnia 2011 roku,
• kwota kredytu nie przekracza 255 550,00 złotych albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska,
• doszło do naruszenia przez Bank przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, enumeratywnie wymienionych w art. 45 ust. 1 ustawy,
• jeśli kredyt został spłacony, nie upłynął rok od dnia jego spłaty.

pexels-gosia-k-19707711

Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego jest odpowiedzią na nadużycia Banków związane przede wszystkim z niedopełnieniem obowiązków informacyjnych na etapie przedkontraktowym. Chodzi więc o sytuacje, w których Bank nie poinformował kredytobiorcy o takich parametrach jak całkowita kwota kredytu, RRSO, nie udzielił informacji o innych kosztach, które kredytobiorca zobowiązany jest ponieść w zw. z zawarciem umowy kredytu (opłatach, prowizjach, marżach). Celem weryfikacji czy w Państwa sprawie zastosowanie znajdzie sankcja kredytu darmowego prosimy o przesłanie na adres mailowy Kancelarii skanu umowy, załączników do umowy, aneksów, jeśli takowe były zawierane, części ogólnej lub regulaminu umowy. Kancelaria dokona analizy Państwa dokumentacji kredytowej w terminie 14 dni. W przypadku stwierdzenia podstaw do zastosowania omawianej sankcji, Kancelaria przedstawi ofertę na prowadzenie sprawy.

Z uwagi na brak jednolitego orzecznictwa sądowego, aktualnie Kancelaria nie prowadzi spraw kredytów złotowych, dla których do ustalenia oprocentowania wykorzystywany był wskaźnik WIBOR.

Dlaczego warto?

Adwokat Paweł Przybyłowski Gdynia

Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.