Kredyty złotowe

Sankcja kredytu darmowego

Rozwiązania dla kredytobiorców kredytu złotowego kwalifikującą się do podniesienia sankcji kredytu darmowego.

Formularz - Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Pomoc dla kredytobiorców

Kancelaria poszerza swoją ofertę o obsługę kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu złotowego kwalifikującą się do podniesienia sankcji kredytu darmowego. Umowa ta musi spełniać kilka warunków:

• umowa kredytu podlega ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim,
• umowa została zawarta po 18 grudnia 2011 roku,
• kwota kredytu nie przekracza 255 550,00 złotych albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska,
• doszło do naruszenia przez Bank przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, enumeratywnie wymienionych w art. 45 ust. 1 ustawy,
• jeśli kredyt został spłacony, nie upłynął rok od dnia jego spłaty.

pexels-gosia-k-19707711

Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego jest odpowiedzią na nadużycia Banków związane przede wszystkim z niedopełnieniem obowiązków informacyjnych na etapie przedkontraktowym. Chodzi więc o sytuacje, w których Bank nie poinformował kredytobiorcy o takich parametrach jak całkowita kwota kredytu, RRSO, nie udzielił informacji o innych kosztach, które kredytobiorca zobowiązany jest ponieść w zw. z zawarciem umowy kredytu (opłatach, prowizjach, marżach). Celem weryfikacji czy w Państwa sprawie zastosowanie znajdzie sankcja kredytu darmowego prosimy o przesłanie na adres mailowy Kancelarii skanu umowy, załączników do umowy, aneksów, jeśli takowe były zawierane, części ogólnej lub regulaminu umowy. Kancelaria dokona analizy Państwa dokumentacji kredytowej w terminie 14 dni. W przypadku stwierdzenia podstaw do zastosowania omawianej sankcji, Kancelaria przedstawi ofertę na prowadzenie sprawy.

Z uwagi na brak jednolitego orzecznictwa sądowego, aktualnie Kancelaria nie prowadzi spraw kredytów złotowych, dla których do ustalenia oprocentowania wykorzystywany był wskaźnik WIBOR.

Dlaczego warto?

_1077793

Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.