9.09.2022  – Wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer Bank  S.A. – umowa kredytu nieważna  w całości

Sąd Najwyższy Izba Cywilna, referent SSN  Paweł Grzegorczyk  postanowieniem z dnia 9.09.2022 r. ( sygn. akt: I CSK  1533/22  ) Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargę kasacyjną Santander Consumer Bank S.A. od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej . Sąd  Najwyższy uznał, że  w oparciu o przytoczone orzecznictwo Sądu Najwyższego całkowicie niezasadny był zarzut skargi kasacyjnej dotyczący nieważności postępowania sądowego.  Sam fakt zasiadania w kolegialnym składzie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Sędziego Sądu Apelacyjnego powołanego przez nową KRS nie może prowadzić do stwierdzenia bezwzględnej przyczyny odwoławczej,  gdyż zgodnie  z uchwałą połączonych izb Sądu Najwyższego z dnia 23.01.2020 r. , muszą zachodzić dodatkowe okoliczności, które świadczą o naruszeniu standardów  niezawisłości i bezstronności  w konkretnej sprawie i w jej niepowtarzalnych okolicznościach ( vide   postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie o sygn.  akt:  I CSK 1346/22 )

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.