13.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Getin Noble Bank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V   Wydział Cywilny ,  referent SSA Barbara Rączka – Sekścińska  wyrokiem z dnia  13.09.2022  (sygn. akt: V  ACa  27/22) na rozprawie  oddalił apelację PKO BP S.A. od  wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia  9.11.2021   r. sygn. akt: XV C 176/20    w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  Getin Bank jest  nieważna ,  zmienił zaskarżony w pkt. II tylko o tyle, że uchylił go w  zakresie 170907 PLN  z ustawowymi odsetkami od dnia 11.07.2022 r. do dnia zapłaty i  w tej części pozew oddalił,  zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powódki  kwotę 4050  tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.