16.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank  Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku  V  Wydział Cywilny ,  referent SSA   Wiesław Łukaszewski wyrokiem z dnia  16.09.2022  (sygn. akt: V Aca 565/22   ) na rozprawie  oddalił apelację Bank Millennium S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia  28.03.2022  r. sygn. akt: I C 703/20    w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z Bank Millennium   S.A.   jest nieważna , zasądził od Bank Millennium na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa za postępowanie apelacyjne.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.