8.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V   Wydział Cywilny ,  referent SSA Hanna Rucińska  wyrokiem z dnia  8.09.2022  (sygn. akt: V  ACa  338/22   ) na rozprawie  oddalił apelację PKO BP S.A. od  wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia  22.12.2021  r. sygn. akt: I C 1205/19    w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z Nordea Bank  S.A.   jest nieważna , zasądził od PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę 8100 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.