6.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku XVI  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Dorota Kołodziej  wyrokiem z dnia  6.09.2022 r.  (sygn. akt: XVI Ca  1292/21) na rozprawie   oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego w  Gdyni z dnia  27.09.2021 r. sygn. akt: I C 521/18 , w którym ustalono przesłankowo.,  iż umowa kredytu zawarta  z  BRE Bank  S.A.  jest nieważna , zasądził od  mBanku    S.A.   na rzecz powódki   kwotę  1800 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.