5.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Santander Bank Polska  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I   Wydział Cywilny ,  referent SSA  Przemysław Banasik  wyrokiem z dnia  5.09.2022  (sygn. akt: I ACa  602/22) na rozprawie  oddalił apelację Santander Bank Polska S.A.  i apelację powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia  28.02.2022  r. sygn. akt: XV C 786/20   w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z Kredyt  Bank  S.A.   jest nieważna , zniósł między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.