9.05.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A. – umowa pożyczki hipotecznej nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I   Wydział Cywilny ,  referent SSO  Michał Jank   wyrokiem z dnia  9.05.2022  r.  (sygn. akt: I C  135/21) na  rozprawie  ustalił,  iż umowa pożyczki hipotecznej  zawarta  z BRE Bank  S.A.  z  2009 r.   jest nieważna , zasądził od  mBank  S.A. na rzecz powodów kwotę  205231  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił pozew  w pozostałym zakresie, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 20268 PLN  tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.