6.05.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank  Millennium  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I   Wydział Cywilny ,  referent SSO  Magdalena Lemańczyk – Lis    wyrokiem z dnia  6.05.2022  r.  (sygn. akt: I C  399/20) na  rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z Bank Millennium S.A.  z  2008  r.   jest nieważna , zasądził od  Bank Millennium S.A. na rzecz powoda kwotę  54504 PLN i kwotę  26273 CHF  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił pozew  w pozostałym zakresie, zasadził od Banku na rzecz powoda kwotę 6417 PLN  tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.