5.05.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe  w Gdańsku  IX  Wydział Cywilny ,  referent SSR Marcin Stachowicz  wyrokiem z dnia  5.05.2022 r.  (sygn. akt: IX C  499/18 ) na  posiedzeniu niejawnym ustalił przesłankowo,  iż umowa kredytu zawarta  z  Kredyt Bank S.A.   jest nieważna , zasądził od  Santander Bank Polska   S.A.  na rzecz powodów  kwotę  49730 PLN  wraz  z należnymi odsetkami,  ,  zasądził od  Santander Bank Polska   S.A. na rzecz powodów  kwotę  7117  PLN tytułem zwrotu  kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.