28.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV   Wydział Cywilny ,  referent SSO  Piotr  Pancer   wyrokiem z dnia  28.04.2022  r.  (sygn. akt: XV C  912/20) na   rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z BRE Bank S.A.  z  2008  r.   jest nieważna , zasądził od  mBank S.A. na rzecz powoda kwotę  154801  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił pozew  w pozostałym zakresie, kosztami postępowania obciążył  w całości mBank S.A.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.