9.02.2024 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referent SSA Krzysztof Brancewicz, wyrokiem z dnia 9 lutego 2024 roku (sygn. akt: V ACa 1941/23) na rozprawie na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 21 marca 2023 roku, sygn. akt: I C 1445/20, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że w punkcie pierwszym ustalił, że umowa kredytu zawarta z BRE Bank S.A. jest nieważna; w punkcie drugim w ten sposób, że zasądził na rzecz powodów kwotę 72.118,45 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 października 2020 roku do dnia zapłaty; w punkcie trzecim w ten sposób, że zasądził na rzecz powodów kwotę 96.508,10 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 października 2020 roku do dnia zapłaty; w punkcie czwartym w ten sposób, że zasądził na rzecz powodów kwotę 11.817 zł wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.