15.02.2024 – wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Urszula Minga-Głuszcz, wyrokiem z dnia 15 lutego 2024 roku (sygn. akt: XV C 640/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bank Millennium S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 100.422,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 maja 2022 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 23.375,00 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 maja 2022 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834 tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.