15.02.2024 – wygrana sprawa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Wojciech Włosiński, wyrokiem z dnia 15 lutego 2024 roku (sygn. akt: XV C 2008/20) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 323.253,44 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty; ustalił zasadę ponoszenia kosztów postępowania w niniejszej sprawie w ten sposób, że poniesie je w całości strona pozwana, tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.