22.02.2024 – wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referent SSA Krzysztof Braciszewicz, wyrokiem z dnia 22 lutego 2024 roku (sygn. akt: V ACa 170/23) na rozprawie oddalił apelację pozwanego Bank Millennium S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2022 roku, sygn. akt: XV C 1388/20, w którym ustalono, że umowa kredytu jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 4050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia za czas od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.