22.02.2024 – wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Urszula Minga-Głuszcz, wyrokiem z dnia 22 lutego 2024 roku (sygn. akt: XV C 2646/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 108.560,26 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 stycznia 2022 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 56.252,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 stycznia 2022 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.