22.02.20224 – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Maciej Hintertan, wyrokiem z dnia 22 lutego 2024 roku (sygn. akt: XV C 1187/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego – EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powoda kwotę 108.492,17 zł oraz kwotę 24.967,81 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 grudnia 2022 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powoda kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.