26.02.2024 – wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska, wyrokiem z dnia 26 lutego 2024 roku (sygn. akt: I ACa 821/23) na rozprawie oddalił apelację pozwanego Bank Millennium S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2022 roku, sygn. akt: I C 398/20, w którym ustalono, że umowa kredytu jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu za postępowanie apelacyjne.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.