27.02.2024 – wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Joanna Baraniecka-Galińska, wyrokiem z dnia 27 lutego 2024 roku (sygn. akt: XV C 495/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bank Millennium S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 50.161,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 21.179,43 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 6.468,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.