28.02.2024 – wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Agnieszka Piotrowska, wyrokiem z dnia 28 lutego 2024 roku (sygn. akt: XV C 674/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 149.373,88 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 18 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 6.434 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.