9.02.2024 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy, referent SSO Krzysztof Gajewski, wyrokiem z dnia 9 lutego 2024 roku (sygn. akt: III Ca 926/23) na rozprawie oddalił apelację pozwanego mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2023 roku, sygn. akt: I C 2403/19; zasądził na rzecz powodów kwotę 1800 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.