9.02.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd Okręgowy w Elblągu  I Wydział Cywilny ,  referent SSO  Arkadiusz Fall  wyrokiem z dnia  9.02.2022 r.  (sygn. akt: I C  518/20   ) na  posiedzeniu niejawnym  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z Bank Millennium  S.A. z 2006 roku   jest nieważna , zasądził od  Bank Millennium  S.A.  na rzecz powodów  kwotę  147098,69  PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 6417 PLN, w pozostałym zakresie oddalił pozew.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.