24.02.2022  – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna  w całości 

Sąd  Okręgowy w Gdańsku XVI  Wydział Cywilny (referent  Włodzimierz Witt  ) sygn. akt: XVI Ca 1195/20  wyrokiem na rozprawie w  dniu  24.02.2022 r. oddalił apelację  Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu  od wyroku Sądu Rejonowego  w Gdyni z dnia 28 września 2020 r. sygn. akt I C 144/19  ,  który ustalił przesłankowo nieważność umowy kredytu  zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2006 roku   i zasądził od   Banku  na rzecz powodów  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie  2700  PLN .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.