28.01.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku XVI  Wydział Cywilny ( SSO  Marcin Jensko )

sygn. akt: XVI Ca 66/21   wyrokiem na rozprawie w dniu 28.01.2022 r. oddalił apelację  Bank  Millennium S.A.  od wyroku Sądu Rejonowego  w Gdyni   z dnia  22.09.2020   r. (sygn. akt:  I C  634/19  ), i zasądził od   Banku  na rzecz powodów  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie  1800  PLN .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.