27.01.2022 – Wygrana sprawa przeciwko i z powództwa Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny  w Gdańsku I  Wydział Cywilny ( SSA Małgorzata Rybicka – Pakuła )

sygn. akt: I ACa  660/20   wyrokiem na posiedzeniu niejawnym w dniu 27.01.2022 r. oddalił apelację  Bank  Millennium S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku   z dnia 29.06.2020   r. (sygn. akt:  I C 955/18  ), i zasądził od   Banku  na rzecz powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie   4050 PLN .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.