24.01.2022 – Wygrana sprawa z powództwa Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny ( SSA Agnieszka Witczak – Słoczyńska ) sygn. akt: I ACa 349/20 wyrokiem na rozprawie w dniu 24.01.2022 r. oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24.01.2020 r. (sygn. akt: I C 570/19 ), który przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził od Banku na rzecz powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 8100 PLN.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.