21.01.2022 – Wygrana sprawa z powództwa Getin Noble Bank S.A. – odwalutowanie kredytu

Sąd  Apelacyjny  w Gdańsku I  Wydział Cywilny ( SSA Małgorzata Rybicka – Pakuła  ) sygn. akt: I ACa  879/19  wyrokiem na posiedzeniu niejawnym w dniu 21.01.2022 r. oddalił apelację  Getin Noble Bank  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku   z dnia 26.09.2019   r. (sygn. akt:   XV C 292/19  ), i zasądził od   Banku  na rzecz powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie  8100  PLN .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.