19.01.2022  – Wygrana sprawa przeciwko  mBank Polska    – umowa kredytu nieważna  w całości 

Sąd  Apelacyjny  w Gdańsku V  Wydział Cywilny ( SSA Anna Daniszewska  ) sygn. akt: V ACa  487/21  wyrokiem na rozprawie w  dniu  19.01.2022 r. oddalił apelację  mBank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku   z dnia  13.05.2021  r. (sygn. akt:   XV C 1402/20  ), który ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził od   Banku  na rzecz powodów  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie  4050  PLN

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.