18.01.2022 – Wygrana sprawa przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny (referent Marek Machnij) sygn. akt: I ACa 528/21 wyrokiem na rozprawie w dniu 18.01.2022 r. oddalił apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 26.03.2021 r. (sygn. akt: I C 305/20), który ustalił nieważność umowy kredytu Fortis Bank Polska S.A. z 2007 roku i zasądził od Banku na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 8100 PLN .

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.