14.01.2022 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent del. do SSO Ewa Kulawik – Rudzińska  wyrokiem z dnia  14.01.2022  r.  (sygn. akt: I C 587/20    ) na  rozprawie uznał umowę kredytu zawartą  z  Nordea Bank Polska  S.A. z 2010 r. za nieważną , zasądził od PKO BP  S.A.  na rzecz powodów   kwotę   101696,62  CHF wraz z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w całości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.