13.01.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV  Wydział Cywilny (referent SSO Ewa Tamowicz)  wyrokiem z dnia  13.01.2022  r.  (sygn. akt: XV C 1102/18) na rozprawie uznał umowę kredytu zawartą  z  Kredyt Bank S.A., która została spłacona w całości, za nieważną. Sąd zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę 256 179,54 PLN wraz  z należnymi odsetkami i kwotę 27 534,75 CHF wraz z należnymi odsetkami oraz  zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w całości  w kwocie  11 834 PLN. W pozostałym zakresie oddalił pozew.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.