12.01.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Małgorzata  Idasiak – Grodzińska  ) sygn. akt: I ACa  997/21 wyrokiem na rozprawie  w  12.01.2022 r. oddalił apelację mBank   S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia 17.06.2021 r. (sygn. akt:  XV C  48/20  )  i zasądził od  mBank S.A. na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 4050   PLN .

Wyrok jest  prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.