4.01.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV   Wydział Cywilny ,  referent SSO Marian Glembin wyrokiem z dnia  4.01.2022 r.  (sygn. akt: XV C  909/20 ) na rozprawie  ustalił iż umowa kredytu zawarta  z Getin Bank  S.A.   jest nieważna , zasądził od Getin Noble Bank S.A.  na rzecz powoda  kwotę  34592,09 PLN wraz  z należnymi odsetkami i kwotę 64988,59 CHF wraz z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w całości , w pozostałym zakresie oddalił pozew.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.