30.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy   w Gdańsku (referent  SSO Agata Wojciszke   ) sygn. akt: III Ca 605/21  wyrokiem na rozprawie  w  dniu  30.12.2021 r. oddalił apelację  mBank  od wyroku Sądu Rejonowego  Gdańsk – Południe   z dnia  16.03.2021  r. (sygn. akt:   I C 3119/19)  i zasądził od   mBank  S.A. na rzecz powodów   zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 2700   PLN .

Sąd Okręgowy uznał, że zarzuty apelacji  nie były uzasadnione. Zdaniem Sądu Okręgowego po usunięciu klauzul abuzywnych umowa nie może funkcjonować jak umowa kredytu waloryzowana  do CHF.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.