28.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny ,  referent SSO Adrianna Gołuńska – Łupina  wyrokiem z dnia  28.12.2021 r.  (sygn. akt: I C 1723/20   ) na  posiedzeniu niejawnym  ustalił iż umowa kredytu zawarta  z Kredyt Bank  S.A. z 2007 roku   jest nieważna , zasądził od  Santander Bank Polska  Bank S.A.  na rzecz powodów  kwotę  215114,82 PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 11834 PLN, w pozostałym zakresie oddalił pozew.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.