23.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowy kredytu są nieważne w całości

Sąd  Okręgowy   w Gdańsku (referent  Krzysztof Koczyk) sygn. akt: XVI Ca 555/20, wyrokiem na posiedzeniu niejawnym w  dniu  23.12.2021 r. oddalił apelację  PKO BP S.A.  od wyroku Sądu Rejonowego  w Gdyni    z dnia  14.02.2020  r. (sygn. akt: I C 806/18 )  i zasądził od   PKO BP   S.A. na rzecz powoda  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 1800 PLN .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.