22.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna , umowa pożyczki nieważna

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Małgorzata Zwierzyńska ) sygn. akt: I ACa  769/21 wyrokiem na rozprawie  w  22.12.2021 r. oddalił apelację mBank   S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia 22.06.2021  r. (sygn. akt:  XV C 7/20  )  i zasądził od  mBank S.A. na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 4050   PLN .

Zdaniem Sądu Apelacyjnego Sąd I instancji dokonał wszechstronnej analizy sprawy. Podkreślił, iż obecnie orzecznictwo dot. kredytów z odniesieniem do CHF jest korzystne dla kredytobiorców. 

Sąd wskazał, iż umowa zawiera klauzule niedozwolone, a jej utrzymanie po ich usunięciu spowodowałoby zupełną deformacje stosunku prawnego. 

Sąd podkreślił także, iż roszczenie strony powodowej nie uległo przedawnieniu zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego. 

Wyrok jest  prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.