22.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP – umowa kredytu nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent  del do SO Ewa Kulawik-Rudzińska   wyrokiem z dnia  22.12.2021 r.  na rozprawie ( sygn. akt:   I  C  1205/19  )   ustalił nieważność umowy kredytu  MIX  z  2008  podpisanego z PKO BP  S.A. i  zasądził od  PKO BP S.A.  na rzecz kredytobiorców  kwotę  343958 PLN wraz  z należnymi odsetkami oraz  kwotę 56852   CHF  wraz  z należnymi odsetkami , oddalił powództwo w pozostałym zakresie,  zasądził od banku zwrot kosztów procesu w kwocie 11817  PLN. 

Zdaniem Sądu w umowie stron znajdują się klauzule niedozwolone dot. przeliczania kredytu do CHF. 

Konsument w chwili zawarcia umowy nie znał wartości swojego świadczenia. Umowa nie zawierała informacji o tym jak bank będzie ustalał kurs waluty. 

Sąd podkreślił, iż zawarcie aneksu do umowy nic w tym zakresie nie zmieniło, gdyż ocenie podlega stan z daty zawarcia umowy. 

Sąd wskazał także, iż umowa ta nie była indywidualnie uzgodniona ze stroną powodową. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.