22.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP – umowa kredytu nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny (referent del do SO Ewa Kulawik-Rudzińska) wyrokiem z dnia 22.12.2021 r., na rozprawie (sygn. akt: I C 1205/19) ustalił nieważność umowy kredytu  MIX  z  2008  podpisanego z PKO BP  S.A. i  zasądził od  PKO BP S.A.  na rzecz kredytobiorców  kwotę  343 958,51 PLN wraz  z należnymi odsetkami oraz  kwotę 56 852,61 CHF wraz  z należnymi odsetkami, oddalił powództwo w pozostałym zakresie oraz zasądził od banku zwrot kosztów procesu w kwocie 11 817  PLN. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.