21.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO   Izabela Górnikiewicz – Wróbel wyrokiem z dnia  21.12.2021 r.  na rozprawie ( sygn. akt:   I  C  2016/20 )   ustalił nieważność umowy kredytu   z  2008  podpisanego z EFG Eurobank Ergasias S.A. i  zasądził od  Raiffeisen Bank International  AG  na rzecz kredytobiorcy  kwotę 49 373,94 PLN wraz  z należnymi odsetkami oraz  kwotę 17 472,25 CHF  wraz  z należnymi odsetkami , oddalił powództwo w pozostałym zakresie,  zasądził od banku zwrot kosztów procesu w kwocie 6 417 PLN. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.