21.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A – umowa kredytu nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Beata Grygiel Stelina   wyrokiem z dnia  21.12.2021 r.  na rozprawie ( sygn. akt:   I C 488/20    )   ustalił nieważność umowy kredytu  denominowanego  z 2004 r. podpisanego  z Bankiem BPH S.A., zasądził od  Bank Polska Kasa Opieki   S.A.  na rzecz kredytobiorców   kwotę 128 032,14 PLN wraz  z  należnymi odsetkami, oddalił powództwo w pozostałym zakresie,  zasądził od banku zwrot kosztów procesu w kwocie 6 434 PLN. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.