17.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Wojciech Włosiński  wyrokiem z dnia  17.12.2021 r.  na rozprawie ( sygn. akt:   XV C  1240/20   )   ustalił nieważność umowy kredytu  Multiplan  z  2007 podpisanego z BRE Bank  S.A., zasądził od  mBank  S.A.  na rzecz kredytobiorcówkwotę  153 259,87 PLN wraz  z należnymi odsetkami , oddalił powództwo w pozostałym zakresie,  zasądził od banku zwrot kosztów procesu w kwocie 6 434 PLN. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.