16.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A – umowa kredytu nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Ewa Tamowicz  wyrokiem z dnia  16.12.2021 r.  na rozprawie ( sygn. akt:   XV C  434/20   )   ustalił nieważność umowy kredytu  z  2008 podpisanego z BRE Bank  S.A., zasądził od  mBank  S.A.  na rzecz kredytobiorców  kwotę  50412,37   PLN  wraz  z należnymi odsetkami  i kwotę  14268,71 CHF wraz  z należnymi odsetkami oraz zasądził od  mBank  S.A.  koszty procesu  w kwocie 6468 PLN,  w pozostałym zakresie oddalił pozew.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.