16.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSO Ewa Karwowska  wyrokiem z dnia  16.12.2021  r.  (sygn. akt: I C  1448/20  ) na  posiedzeniu niejawnym  ustalił iż umowa kredytu zawarta  z  EFG Eurobank Ergasias S.A. w  2009 r. jest nieważna , zasądził od Raiffeisen Bank  International  AG na rzecz powoda  kwotę  44632,27  PLN wraz  z należnymi odsetkami i kwotę 19534,70  CHF wraz z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w całości  w kwocie 6417 PLN, w pozostałym zakresie oddalił pozew.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.