15.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A – umowa kredytu nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Wojciech Włosiński  wyrokiem z dnia  15.12.2021 r.  na rozprawie ( sygn. akt:   XV C 544/20   )   ustalił nieważność umowy kredytu  „ Własny Kat „  z  2008 podpisanego z PKO BP  S.A., zasądził od  PKO BP  S.A.  na rzecz kredytobiorców  kwotę  89957,04  PLN  wraz  z należnymi odsetkami  i kwotę 179914,09 PLN wraz  z należnymi odsetkami oraz zasądził od  PKO BP   S.A.  koszty procesu,  w pozostałym zakresie oddalił pozew.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.