1.12.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy   w Gdańsku (referent  SSO Łukasz Zioła  ) sygn. akt: III  Ca 726/19   wyrokiem na rozprawie  w  dniu 1.12.2021 r. oddalił apelację Raiffeisen Bank International AGS.A.  od wyroku Sądu Rejonowego  w Gdyni  z dnia  21.04.2021 r. (sygn. akt:  I C  871/19 )  i zasądził od   Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda   zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 2700   PLN .

Apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie, w przeważającej części było to powtórzenie twierdzeń przed Sądem I instancji, Sąd II instancji popiera wykładnię prawa w tym zakresie co do istnienia abuzywności i skutków.

Wyrok jest prawomocny.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.