30.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Leszek Jantowski) sygn. akt: V ACa  398/21  wyrokiem na rozprawie  w  30.11.2021 r. oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 lutego 2021 r., sygn. akt I C 397/20  i zasądził od  mBank  S.A. na rzecz powoda  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 4050   PLN .

Wyrok jest  prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.