30.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Małgorzata Idasiak – Grodzińska ) sygn. akt: I ACa  491/20  wyrokiem na rozprawie  w  30.11.2021 r. oddalił apelację Santander Bank  Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 lutego 2020 r., sygn. akt XV C 503/19  i zasądził od  Santander Bank  Polska S.A. na rzecz powodów  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 4050   PLN .

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż zgłoszony zarzut zatrzymania i potrącenia nie zasługiwał na uwzględnienie z uwagi na brak skutecznych oświadczeń materialnoprawnych w tym zakresie.

Wyrok jest  prawomocny.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.