30.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Małgorzata Zwierzyńska ) sygn. akt: I ACa  625/21  wyrokiem na rozprawie  w  30.11.2021 r. oddalił apelację Bank Millennium  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia 30.04.2021  r. (sygn. akt: I C 1206/19   )  i zasądził od  Bank Millennium S.A. na rzecz powoda  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 4050   PLN .

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż obecne orzecznictwo pozwala na stwierdzenie nieważności umowy kredytu, jeżeli konsument wyrazi taką wolę. 

Sąd podkreślił, iż ocenę postanowień niedozwolonych dokonuje się wedle stanu na dzień zawarcia umowy, zatem okoliczności związane z jej wykonywaniem pozostają bez znaczenia, w tym w szczególności fakt stosowania przez bank kursów rynkowych. 

Wyrok jest  prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.